Cartella 2020

pdf PARERE VARIAZIONE N. 5

19 download

pdf PARERE VARIAZIONE N. 2

19 download

pdf PARERE RENDICONTO 2019

19 download

pdf PARERE DUP 2020 2022

41 download

pdf PARERE FABBISOGNO DI PERSONALE

41 download

pdf PARERE VARIAZIONE N. 1

42 download

pdf PARERE ASSESTAMENTO

40 download

pdf PARERE CONVENZIONE TESORERIA

39 download

pdf PARERE VARIAZIONE N. 4

45 download

pdf PARERE VARIAZIONE N. 3

43 download

pdf Parere regolamento IMU 2020

67 download